Məhkumlar

0

MƏHKUMLAR SERİALI

Serialın əsas ideyası erkən nigahlar, qadın zorakılığı, ailədə valideyinlərin  övladlar üzərindəki   təzyiqi və yönləndirilməsi, ailə münaqişələridir. Cərəyan edən hadisələr bir ailənin ətrafında baş versə   də əslində   cəmiyyətin problemidir. Bu problemlərin həlli cəmiyyətin maariflənməsi, prototiplərin tənqidi və onlar dramını, faciəsini göstərmək, ekranlaşdırmaq   yoluyla aradan qaldırıla bilər. Serialın başlıca məqsədi və məramı da məhs budur.